BOT An Sương - An Lạc kéo dài thời hạn thu phí: Một tiền lệ không tốt

BOT An Sương - An Lạc được thu phí đến năm 2033, thay vì năm 2017 như ban đầu.
BOT An Sương - An Lạc được thu phí đến năm 2033, thay vì năm 2017 như ban đầu.
BOT An Sương - An Lạc được thu phí đến năm 2033, thay vì năm 2017 như ban đầu.
Lên top