BOT An Sương – An Lạc: Di dời trạm thu phí đến địa điểm mới sẽ tốt hơn

BOT An Sương - An Lạc nên di chuyển đến hạng mục cầu vượt đầu tư mới này sẽ thuyết phục người dân hơn.
BOT An Sương - An Lạc nên di chuyển đến hạng mục cầu vượt đầu tư mới này sẽ thuyết phục người dân hơn.
BOT An Sương - An Lạc nên di chuyển đến hạng mục cầu vượt đầu tư mới này sẽ thuyết phục người dân hơn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM