“Bóng ma” tả lợn Châu Phi chưa qua

Lợn bị dịch tả lợn Châu Phi phải mang đi tiêu hủy. Ảnh: Khánh Vũ
Lợn bị dịch tả lợn Châu Phi phải mang đi tiêu hủy. Ảnh: Khánh Vũ
Lợn bị dịch tả lợn Châu Phi phải mang đi tiêu hủy. Ảnh: Khánh Vũ
Lên top