“Bong bóng” trái phiếu doanh nghiệp đang phình to, nguy cơ mất trắng!

Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu. Ảnh: Trọng Phúc
Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu. Ảnh: Trọng Phúc
Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu. Ảnh: Trọng Phúc
Lên top