Bốn nội dung trọng tâm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Sản phẩm OCOP là điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Vũ Long
Sản phẩm OCOP là điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Vũ Long
Sản phẩm OCOP là điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Vũ Long
Lên top