Vụ dừng đầu tư dự án cảng Kê Gà, tỉnh Bình Thuận:

Bồi thường cho 12 dự án du lịch, tại sao cà kê?