"Bốc hơi" số tiền 6 tỉ đồng gửi tiết kiệm tại OCB vì nhân viên làm sổ giả

Khách hàng lao đao vì gửi 6 tỉ đồng tiết kiệm tại ngân hàng OCB nhưng lại là sổ giả. Ảnh: Quang Duy
Khách hàng lao đao vì gửi 6 tỉ đồng tiết kiệm tại ngân hàng OCB nhưng lại là sổ giả. Ảnh: Quang Duy
Khách hàng lao đao vì gửi 6 tỉ đồng tiết kiệm tại ngân hàng OCB nhưng lại là sổ giả. Ảnh: Quang Duy
Lên top