Bộ Xây dựng sắp bán vốn tại "con cưng" đang thua lỗ hơn 1.000 tỉ

Tổng công ty Sông Hồng liên tục thua lỗ từ năm 2015 đến nay.
Ảnh: T.A
Tổng công ty Sông Hồng liên tục thua lỗ từ năm 2015 đến nay. Ảnh: T.A
Tổng công ty Sông Hồng liên tục thua lỗ từ năm 2015 đến nay. Ảnh: T.A
Lên top