Bộ Xây dựng: Kỷ luật chủ đầu tư nếu để chậm tiến độ và giải ngân

Bộ Xây dựng "thúc" tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Ảnh Cao Nguyên (minh họa).
Bộ Xây dựng "thúc" tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Ảnh Cao Nguyên (minh họa).
Bộ Xây dựng "thúc" tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Ảnh Cao Nguyên (minh họa).
Lên top