Bộ Xây dựng bán xong vốn tại CC1, thu về hơn 1.000 tỉ đồng

Bộ Xây dựng thu hơn 1.000 tỉ từ phiên đấu giá cổ phiếu CC1.
Ảnh: CC1.
Bộ Xây dựng thu hơn 1.000 tỉ từ phiên đấu giá cổ phiếu CC1. Ảnh: CC1.
Bộ Xây dựng thu hơn 1.000 tỉ từ phiên đấu giá cổ phiếu CC1. Ảnh: CC1.
Lên top