Bỏ vốn làm app, phụ nữ có thể chèo lái startup công nghệ?

Chị Lê Thị Cẩm Trinh - CEO Umbalena.
Chị Lê Thị Cẩm Trinh - CEO Umbalena.
Chị Lê Thị Cẩm Trinh - CEO Umbalena.
Lên top