Bỏ vị trí nhiều người mơ ước ở Sài thành, cô gái lên núi khởi nghiệp

Đoan Thục quyết định bỏ nghề kỹ sư công nghệ lên núi khởi nghiệp bằng nghề thủ công.
Đoan Thục quyết định bỏ nghề kỹ sư công nghệ lên núi khởi nghiệp bằng nghề thủ công.
Đoan Thục quyết định bỏ nghề kỹ sư công nghệ lên núi khởi nghiệp bằng nghề thủ công.
Lên top