Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn yêu cầu xử lý sách gắn mác 18+ 'Hiệp sĩ lưu ban'