Bộ trưởng Trần Tuấn Anh hội đàm với Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tiếp  Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Paik Un Gyu. (Ảnh:Chung Thủy)
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Paik Un Gyu. (Ảnh:Chung Thủy)
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Paik Un Gyu. (Ảnh:Chung Thủy)
Lên top