Bộ trưởng Tài chính: Đưa ra khỏi ngành công chức thuế thoái hóa, tiêu cực

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh Anh Huy.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh Anh Huy.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh Anh Huy.
Lên top