Bộ trưởng Công Thương yêu cầu: Không tặng quà Tết cho cấp trên