Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bộ trưởng Công Thương sẽ kỷ luật nhân viên đi lễ chùa trong giờ hành chính