Bộ trưởng Công Thương nhìn nhận trạng thái bình thường mới của nền kinh tế

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top