Bộ trưởng Công Thương: Không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu

Bộ trưởng Công Thương: Không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu. Ảnh: MOIT
Bộ trưởng Công Thương: Không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu. Ảnh: MOIT
Bộ trưởng Công Thương: Không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu. Ảnh: MOIT
Lên top