Bộ trưởng Công thương: Giám sát chặt hoạt động tại khu kho ngoại quan

Kho để nhôm sát bên Công ty Nhôm Toàn Cầu tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: PLO.
Kho để nhôm sát bên Công ty Nhôm Toàn Cầu tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: PLO.
Kho để nhôm sát bên Công ty Nhôm Toàn Cầu tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: PLO.
Lên top