Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc yêu cầu khẩn trương thanh tra HOSE

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc yêu cầu khẩn trương thanh tra HOSE. Ảnh TL
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc yêu cầu khẩn trương thanh tra HOSE. Ảnh TL
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc yêu cầu khẩn trương thanh tra HOSE. Ảnh TL
Lên top