Bộ trưởng Bộ NNPTNT xắn quần kiểm tra lấy nước đổ ải