Bộ trưởng Bộ NNPTNT cùng Đại sứ Trung Quốc bàn cách gỡ ách tắc nông sản

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường và Đại sứ Hùng Ba họp bàn cách tháo gỡ ách tắc nông sản khu vực biên giới sáng 16.4.2020. Ảnh: Văn Giang
Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường và Đại sứ Hùng Ba họp bàn cách tháo gỡ ách tắc nông sản khu vực biên giới sáng 16.4.2020. Ảnh: Văn Giang
Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường và Đại sứ Hùng Ba họp bàn cách tháo gỡ ách tắc nông sản khu vực biên giới sáng 16.4.2020. Ảnh: Văn Giang
Lên top