Bộ trưởng Bộ KH-ĐT kêu gọi toàn ngành hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát động phong trào thi đua trong toàn ngành. Ảnh: Ph.Tr
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát động phong trào thi đua trong toàn ngành. Ảnh: Ph.Tr
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát động phong trào thi đua trong toàn ngành. Ảnh: Ph.Tr
Lên top