Bộ Trưởng Bộ Công Thương xin lỗi sau vụ dùng xe công đón phu nhân

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM