Bộ trưởng Bộ Công Thương giải trình về điều hành xuất khẩu gạo

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh phát biểu tại hội trường sáng nay 15.6.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh phát biểu tại hội trường sáng nay 15.6.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh phát biểu tại hội trường sáng nay 15.6.
Lên top