Bộ TNMT nói về quy định sổ đỏ thêm thành viên gia đình: Giảm rủi ro, minh bạch tài sản!

Từ 5.12, nhiều trường hợp khi làm sổ đỏ phải ghi thêm tên các thành viên trong gia đình. Ảnh: PV
Từ 5.12, nhiều trường hợp khi làm sổ đỏ phải ghi thêm tên các thành viên trong gia đình. Ảnh: PV