Bộ TN&MT muốn bãi bỏ 36 điều kiện kinh doanh

Bộ TN&MT muốn bãi bỏ, đơn giản hoá hàng chục điều kiện đầu tư kiinh doanh trong lĩnh vực liên quan đến môi trường. Ảnh: PV
Bộ TN&MT muốn bãi bỏ, đơn giản hoá hàng chục điều kiện đầu tư kiinh doanh trong lĩnh vực liên quan đến môi trường. Ảnh: PV
Bộ TN&MT muốn bãi bỏ, đơn giản hoá hàng chục điều kiện đầu tư kiinh doanh trong lĩnh vực liên quan đến môi trường. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top