Bộ Tài chính: Vietlott không sai nhưng vì mới nên còn nhiều cái khó