Bộ Tài chính trả lời Hà Nội về giá nước nhà máy nước Sông Đuống

Nhà máy nước mặt sông Đuống. Ảnh: Dân Trí
Nhà máy nước mặt sông Đuống. Ảnh: Dân Trí
Nhà máy nước mặt sông Đuống. Ảnh: Dân Trí
Lên top