Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bộ Tài chính: Thu hồi hàng trăm tỉ đồng chi sai chế độ

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.