Bộ Tài chính: Thu hồi hàng trăm tỉ đồng chi sai chế độ

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM