Bộ Tài chính: Tăng cường xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngành Tài chính tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh:Hải Nguyễn (minh họa)
Ngành Tài chính tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh:Hải Nguyễn (minh họa)
Ngành Tài chính tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh:Hải Nguyễn (minh họa)
Lên top