Bộ Tài chính nói về đề xuất hỗ trợ khẩn cấp 28.000 tỉ của TPHCM

Bộ Tài chính nói về các kiến nghị hỗ trợ của TPHCM. Ảnh: VGP.
Bộ Tài chính nói về các kiến nghị hỗ trợ của TPHCM. Ảnh: VGP.
Bộ Tài chính nói về các kiến nghị hỗ trợ của TPHCM. Ảnh: VGP.
Lên top