Bộ Tài chính: Người dân có sự hiểu lầm về tình hình ngân sách nhà nước

Bộ Tài chính thông tin về nguồn dự phòng Ngân sách Trung ương cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn.
Bộ Tài chính thông tin về nguồn dự phòng Ngân sách Trung ương cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn.
Bộ Tài chính thông tin về nguồn dự phòng Ngân sách Trung ương cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top