Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bộ Tài chính lên tiếng về việc không thu hàng trăm tỉ thuế nhà thầu Formosa