Bộ Tài chính lên tiếng về việc không thu hàng trăm tỉ thuế nhà thầu Formosa