Bộ Tài chính đứng đầu về chỉ số công khai ngân sách Trung ương năm 2020

Bộ Tài chính có thứ hạng cao nhất với 66,63 điểm quy đổi. Ảnh minh họa. Ảnh Hải Nguyễn.
Bộ Tài chính có thứ hạng cao nhất với 66,63 điểm quy đổi. Ảnh minh họa. Ảnh Hải Nguyễn.
Bộ Tài chính có thứ hạng cao nhất với 66,63 điểm quy đổi. Ảnh minh họa. Ảnh Hải Nguyễn.
Lên top