Bộ Tài chính đề xuất miễn giảm thuế trong những tháng cuối năm

Đề xuất miễn giảm thuế cho cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Ảnh: H.G.
Đề xuất miễn giảm thuế cho cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Ảnh: H.G.
Đề xuất miễn giảm thuế cho cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Ảnh: H.G.
Lên top