Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bộ Tài chính chính thức bàn giao công tác quản lý sữa cho Bộ Công Thương