Bộ Tài chính: “Cắt gọt” bộ máy, gộp Chi cục Thuế, điều trưởng xuống làm phó