Bộ Tài chính cảnh báo sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, tiền ảo trái phép

Bộ Tài chính cho biết: "Việt Nam chưa có quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động phát hành, mua bán, trao đổi tiền ảo, tài sản ảo". Ảnh TL
Bộ Tài chính cho biết: "Việt Nam chưa có quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động phát hành, mua bán, trao đổi tiền ảo, tài sản ảo". Ảnh TL
Bộ Tài chính cho biết: "Việt Nam chưa có quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động phát hành, mua bán, trao đổi tiền ảo, tài sản ảo". Ảnh TL
Lên top