Bổ sung thông tin, ảnh chân dung: Ngày 2.6, nhà mạng Viettel sẽ cắt thuê bao 1 chiều

Tin nhắn tới khách hàng của Viettel về việc bổ sung thông tin theo Nghị định 49. Ảnh: PV
Tin nhắn tới khách hàng của Viettel về việc bổ sung thông tin theo Nghị định 49. Ảnh: PV
Tin nhắn tới khách hàng của Viettel về việc bổ sung thông tin theo Nghị định 49. Ảnh: PV
Lên top