Bổ sung thẩm định dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Sapa

Mô hình Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Sapa, tỉnh Lào Cai. Nguồn: MPI
Mô hình Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Sapa, tỉnh Lào Cai. Nguồn: MPI
Mô hình Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Sapa, tỉnh Lào Cai. Nguồn: MPI
Lên top