Bổ sung chế tài để hạn chế lập “doanh nghiệp ma”

Yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện các nghĩa vụ thuế còn nợ trước khi đăng ký pháp nhân mới. Ảnh minh họa
Yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện các nghĩa vụ thuế còn nợ trước khi đăng ký pháp nhân mới. Ảnh minh họa
Yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện các nghĩa vụ thuế còn nợ trước khi đăng ký pháp nhân mới. Ảnh minh họa

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top