“Tước” quyền tự quyết room ngoại của doanh nghiệp:

Bỏ qua tính đặc thù của ngành ngân hàng, thiệt hại ai gánh chịu?

Lên top