Bộ NNPTNT xác nhận thông tin ớt bột nhiễm chất gây ung thư

Thanh tra Bộ NNPTNT kiểm tra và xác nhận: 95/262 mẫu ớt bột được kiểm tra có nhiễm Aflatoxin - độc tố nấm mốc có thể gây ung thư. (Ảnh minh họa)
Thanh tra Bộ NNPTNT kiểm tra và xác nhận: 95/262 mẫu ớt bột được kiểm tra có nhiễm Aflatoxin - độc tố nấm mốc có thể gây ung thư. (Ảnh minh họa)
Thanh tra Bộ NNPTNT kiểm tra và xác nhận: 95/262 mẫu ớt bột được kiểm tra có nhiễm Aflatoxin - độc tố nấm mốc có thể gây ung thư. (Ảnh minh họa)