Bộ NNPTNT phản hồi Bộ Công Thương về vấn đề xuất khẩu gạo nếp

Theo Nghị định số 94/CP, gạo nếp không thuộc danh mục dự trữ an ninh lương thực quốc gia. Ảnh: Lao Động
Theo Nghị định số 94/CP, gạo nếp không thuộc danh mục dự trữ an ninh lương thực quốc gia. Ảnh: Lao Động
Theo Nghị định số 94/CP, gạo nếp không thuộc danh mục dự trữ an ninh lương thực quốc gia. Ảnh: Lao Động
Lên top