Bộ NNPTNT khẩn cấp thành lập tổ chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng nông sản

Ngành nông nghiệp và công thương phối hợp sản xuất và cung ứng nông sản cho khu vực phía Nam, không để dịch bệnh làm đứt gãy nguồn cung. Ảnh minh họa: Tấn Thanh
Ngành nông nghiệp và công thương phối hợp sản xuất và cung ứng nông sản cho khu vực phía Nam, không để dịch bệnh làm đứt gãy nguồn cung. Ảnh minh họa: Tấn Thanh
Ngành nông nghiệp và công thương phối hợp sản xuất và cung ứng nông sản cho khu vực phía Nam, không để dịch bệnh làm đứt gãy nguồn cung. Ảnh minh họa: Tấn Thanh
Lên top