Hội Đồng Quản Trị MSB:

Bổ nhiệm nhân sự cấp cao vào vị trí Phó Chủ tịch thường trực HĐQT & TGĐ

Ông Huỳnh Bửu Quang được bổ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch thường trực HĐQT MSB. Ảnh: MSB
Ông Huỳnh Bửu Quang được bổ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch thường trực HĐQT MSB. Ảnh: MSB
Ông Huỳnh Bửu Quang được bổ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch thường trực HĐQT MSB. Ảnh: MSB
Lên top