Bỏ ngỏ câu chuyện "hôn sự" của PGBank và HDBank

Việc sáp nhập PGBank vào HDBank mặc dù được dự kiến diễn ra vào năm 2018 nhưng đến nay vẫn bị bỏ ngỏ
Việc sáp nhập PGBank vào HDBank mặc dù được dự kiến diễn ra vào năm 2018 nhưng đến nay vẫn bị bỏ ngỏ
Việc sáp nhập PGBank vào HDBank mặc dù được dự kiến diễn ra vào năm 2018 nhưng đến nay vẫn bị bỏ ngỏ
Lên top