Bộ ngành tiếp khách VIP: Ở khách sạn 5,5 triệu đồng/ngày, ăn 1,2 triệu đồng/ngày

Hàng năm Việt Nam đón nhiều đoàn khách quốc tế đến làm việc.
Hàng năm Việt Nam đón nhiều đoàn khách quốc tế đến làm việc.
Hàng năm Việt Nam đón nhiều đoàn khách quốc tế đến làm việc.