Bộ ngành tiếp khách VIP: Ở khách sạn 5,5 triệu đồng/ngày, ăn 1,2 triệu đồng/ngày

Hàng năm Việt Nam đón nhiều đoàn khách quốc tế đến làm việc.
Hàng năm Việt Nam đón nhiều đoàn khách quốc tế đến làm việc.